wypadek drogowy odszkodowanie dla poszkodowanej

1,5 mln zł odszkodowania za wypadek drogowy

Posted by

Nasza Klientka w 2015 r. uległa wypadkowi drogowemu

Była kierowcą pojazdu, który uległ wypadkowi.

Wypadek drogowy, w którym wzięła udział skutkował tym, że doznała wielu bardzo poważnych obrażeń, które na wiele miesięcy uniemożliwiły jej normalne funkcjonowanie w życiu zawodowym, prywatnym oraz publicznym.

 

Przeczytaj: Jakie szkody na ofierze wypadku drogowego kwalifikują się do dużych odszkodowań

W/w klientka obdarzyła nas zaufaniem i powierzyła nam poprowadzenie swojej sprawy odszkodowawczej.

W wyniku likwidacji szkody uzyskaliśmy:

  • łączną sumę wypłat z tytułu różnych odszkodowań w wysokości 350 tys. zł (w tym 300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia)
  • rentę na zwiększone potrzeby (koszty związane z utratą zdolności do normalnego funkcjonowania)
  • objęliśmy poszkodowaną programem pomocowym polegającym na pokryciu przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku kosztów m.in. wizyt kontrolnych u lekarza, rehabilitacji, itp.

W toku dalszego postępowanie, ostatecznie doprowadziliśmy do zawarcia ugody z ubezpieczycielem sprawcy. Skutkiem tej ugody była dalsza dopłatę do w/w odszkodowań w kwocie niemal 350 tys. zł  (łącznie 700 tys. zł).

Ugoda z ubezpieczycielem sprawcy wypadku drogowego

Ugoda jednocześnie nie ogranicza dalszych roszczeń poszkodowanego z tytułu renty oraz programu pomocowego.

Oznacza to, że, gdyby leczenie niespodziewanie się wydłużyło, albo nie udało się w pełni wyleczyć poszkodowanego lub doszłoby do nawrotu problemów zdrowotnych w przyszłości, Klienta zachowuje prawo do dalszych odszkodowań.

Ponowne roszczenie po upływie czasu

Po upływie około roku, na podstawie rezultatów długiego leczenia, wystąpiliśmy ponownie do ubezpieczyciela o dalsze wypłaty odszkodowań

Tym razem uzyskaliśmy rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Wynegocjowaliśmy skapitalizowanie renty, w rezultacie czego Klientce wypłacono dalsze 800 tys. zł .

Czy to już koniec wypłat?

Dzięki naszej pomocy, poszkodowana otrzymała łącznie przeszło 1,5 mln zł! Taka kwota w pełni zrekompensowała jej straty związane z pogorszonym w wypadku drogowym zdrowiem i zabezpieczyło jej przyszłość.

Nasza klientka jest młodą osobą, uległa wypadkowi drogowemu w okresie nauki. Istnieje ryzyko, że pogorszenie stanu zdrowia na skutek wypadku drogowego uniemożliwi jej lub ograniczy podjęcie w przyszłości pracy zarobkowej związanej z kierunkiem nauki.

Jeśli do tego dojdzie, uzyskamy dalsze wypłaty odszkodowań, by zrekompensować jej takie staraty!

Odwiedź nas na FB !

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *